Üretim sahasından
veri toplama
nedir?

Üretim yapan işletmelerde sahadan veri toplama konusunda bilgi almak için tıklayınız...

Veri toplama
neden
gereklidir?

İşletmenizin veri toplama sistemine ihtiyacı olup olmadığını görmek için tıklayın...

Veri toplama
yöntemleri

Üretim sahasından veri toplama yöntemleri nelerdir?

Verimot
nedir?

Verimot ile neler yapılabilir? Temel özelliklerini ve sağladığı avantajları görmek için tıklayın...

Teknik
detaylar

Verimot'un teknik özelliklerini incelemek için tıklayın...

İnteraktif
sanal tur

Verimot ile uygulanabilecek farklı veri toplama örneklerini ve ekran görüntülerini görmek için tıklayın...

Nedir?
Neden?
Yöntemler
Verimot
Teknik
Detaylar
Sanal
Tur

Üretim Sahasından Veri Toplama Nedir?


Sinir sistemi, en mükemmel veri toplama sistemi örneğidir. Üretim yapan işletmelerde veri toplama sistemi, canlılardaki sinir sisteminin üstlendiği görevi üstlenir.


Üretim sahasındaki kritik işlemlerin durumları, makine çalışma ve duruş süreleri, sebepleri, üretim adetleri, hammadde kullanım miktarları, ıskarta adetleri gibi üretim sürecinde verilecek kararları doğrudan etkileyen parametrelerin kayıt altına alınarak karar mekanizmalarına iletimi, üretim sahasından veri toplama işlemidir.


Mevcut durumun analizi ve iyileştirme potansiyellerinin görülebilmesi için sağlıklı bir veri toplama sistemine büyük ihtiyaç duyulmaktadır.

Veri Toplama Neden Gereklidir?

Bu sorulardan herhangi birine evet cevabı veriyorsanız sağlıklı bir veri toplama sistemine ihtiyaç duyuyorsunuz demektir.

Veri toplama sistemlerine ilk başlarda sadece maliyet analizindeki sıkıntıları gidermek maksadıyla finans birimleri tarafından ihtiyaç duyulur. Üretim tamamlandığında o görevin tamamlanması için ne kadar süre harcandığı, hangi vasıfta kaç personel çalıştırıldığı ve ne kadar hammadde kullanıldığı gibi bilgileri üretim departmanından alan finans birimi, bu veriler aracılığıyla ürün maliyeti hesaplaması yapar. Yapılan satışların ardından öngörülen maliyetler ile gerçekleşen maliyetler arasında tutarsızlıklar yaşanmaya başlandığında bu durumun kaynak kullanımında belirtilen rakamlara sadık kalmayan üretim departmanından kaynaklandığını düşünen finans birimi, üretim birimlerine kaynak kullanım verilerini gözden geçirmelerini söyler.
Her üründe, her operasyonda tekrar tekrar yaşanan bu sıkıntılar sonucunda er ya da geç üretim birimleri, veri toplamanın sürekli ve üretimle eş zamanlı yürütülmesi gerektiği sonucuna varırlar.

Kaynak kullanımını optimize edebilmek için olaylar gerçekleştikten sonra toplanan verinin analizi ve alınan kararların uygulamaya geçirilmesinde yaşanan gecikmelerin kaçınılmaz bir sonucu olarak eş zamanlı veri toplama ve analizi ihtiyacı doğmaktadır.


Veri Toplama Yöntemleri

Veri toplama vakit alan ve yoğun emek gerektiren bir çalışma haline gelebilir. Dolayısıyla işletmeler daima hangi işlemlerin otomatikleştirelebileceği yönünde bir arayışa girerler.
Aşağıdaki tabloda veri toplama yöntemlerinin tanımları, kısa özetlerini ve dezavantajlarını inceleyebilirsiniz.


YöntemÖzetDeğerlendirme
Geleneksel Yöntemler
  Uzman Kontrolü Üretim sürecinin çeşitli kademelerinde uzman kişiler tarafından belirli aralıklarla ya da sürekli olarak çalışanların performanslarını kontrol etme
 • Beyana dayalı verinin güvensizliği
 • Üretim ve kayıp bilgilerinin kaydı için harcanan mesai kaybı
 • Sürekli takip gerektirmeleri
 • Analizinin zorluğu
 • Bilgilerin sürekli ve anlık olarak toplanamaması
DenetlemeBelirli aralıklarla ya da sürekli olarak çalışanların performanslarının değerlendirilmesi
Beyana Dayalı Veri KaydıÜretim operatörlerinin doldurduğu üretim bildirim formlarının takibi
Merkezi GözetimKurulan kapalı devre kamera sistemleri ile çalışanların mesai saatleri içerisindeki çalışma tempolarını gözetleyerek üretim sürecini kontrol etme
Otomatik Tanımlama İle Asenkron Veri Toplama Yöntemleri
  El Terminalleri Mobil bilgisayarlar ile veri toplanılması. Avantajları
 • Hızlı kayıt süreci
 • Standart veri biçimi
 • Süreklilik
 • Güvenilirlik
Dezavantajları
 • Olaylar olup bittikten sonra izlenebilir
 • Üretim planlama ve gerçekleşme eş zamanlı olarak haberleşemez
 • Anlık bilgilendirme panolarında kısıtlı veriler sunulabilir
 • Veri toplama dışındaki işler için de kullanılabilecek şekilde üretilmiş olan terminallerin tercih edilmesi durumunda bu cihazların yüksek maliyetleri
Otomatik Tanımlama TerminalleriVeri toplamak için özel üretilmiş terminaller ile veri toplanması.
Otomatik Veri Toplama Yöntemi
  Veri Toplama Terminalleri Sadece veri toplamada kullanılmak üzere üretilmiş terminaller ile veri toplanması Avantajları
 • Gerçek zamanlı iş takibi
 • Veri girişine daha az zaman harcanması
 • Üretim bildirim panolarında anlık bilgileri gösterebilme imkanı
 • OEE, TEEP gibi verimlilik hesaplamaları için gerekli verilerin daha rahat ve gerçek değerleriyle toplanabilmesi

Geleneksel yöntemlerin ortak noktalarını; çalışan eksenli etkilere sahip olmaları ve standardizasyon sağlayamamaları olarak belirtebiliriz.
Artık işletmeler üretim hatlarındaki dar boğazları tespit edebilmek amacıyla OEE değerlerini hesaplayarak kayıplarını en aza indirmeye çalışmaktalar. Ancak OEE ve benzeri hesaplamaları doğru olarak yapabilmek için güvenilir veriye ihtiyaç duyulmaktadır ve bu gibi hesaplamalar da manuel yapıldığında ciddi zaman kaybını doğurmaktadır.

Ayrıca bu yöntemlerde sürekli kontrol etme zorunluluğunun getirdiği bir sonuç olarak iş gücü kaybı doğmaktadır. Örneğin üretim bildirim formlarını doldurmak için bir operatör vardiyada ortalama 10 dk süre harcamaktadır. Bu da 200 çalışanlı bir işletmede günlük 2000dk kayıp manasına gelir. Merkezi gözlemden verim alabilmek için de 7/24 üretim hatlarını izleyecek personel barındırmak gerekmektedir.

Ayrıca veri toplamadaki kaynak; yine personel olduğu için bu yöntemlerin güvenilirliği düşüktür.

Ancak veri toplama ve kontrol mekanizması işletmeler için hayati önem arz etmektedir ki en kötü veri toplama sistemlerinde bile verimlilik artışı sağlandığı gerçeği göz ardı edilmemelidir.


Geleneksel yöntemlerin bu eksiklikleri değerlendirildiğinde karşımıza daha teknolojik bir alternatif çıkmaktadır: Otomatik tanımlama ile veri toplama. Bu yöntemle hazırlanmış olan sistemlerde veriler, üretim hattındaki operatörlerin kullanımına olanak sağlayabilecek şekilde mobil ya da iş istasyonlarının yakınına monte edilmiş olan veri toplama terminallerinden alınır. Bu terminallere verileri ya operatörler elle girerler, ya da üretim süreçleri arasındaki geçişlerde ürünlere takılmış olan etiketler üzerinden bilgiler alınır.
Sahada olup biteni bildirim formları ile değil de cihazlar vasıtasıyla doğrudan elektronik ortama aktararak sisteme kaydetmenin bir çok avantajı bulunmaktadır.


Otomatik veri toplama yönteminde, otomatik tanımlama ile veri toplama yöntemlerine ilave olarak iş istasyonlarından direkt olarak veri alınabilir. Bu veriler yapılan plandaki o an üretilen iş emri kaydı ile eşleştirilerek anlamlı veriye dönüştürülür.
Otomatik tanımlama ile veri toplama yöntemlerinde olduğu gibi operatör ve ürün etiketlerinden de gerekli veriler alınabilir.

Ayrıca veri toplama terminalleri destekliyorsa; iş istasyonu ile entegre olarak çalışan diğer çevre arabirimlerinden de (ör:kalite kontrol ölçüm cihazları) veriler toplanabilir.


Verimot Nedir?

Verimot üretim sahasından kablosuz veri toplama çözümüdür. Aşağıda verimot otomasyon sisteminin yerleşim şemasını görebilirsiniz.

Veri toplama terminalleri veri almak istediğiniz her noktaya yerleştirilebilir. Üretim bilgisi dijital ya da analog sinyal üreten bir iş istasyonundan (pres, cnc...) otomatik olarak alınabileceği gibi, el işçiliği olan noktalar için operatör girişi ile de alınabilir.

Toplanan veriler kablosuz olarak erişim noktasına, oradan da uygulama sunucusuna gönderilir. Uygulama sunucusu, gelen veriyi işleyerek gerekli kaydı tamamlar.

Kaydedilen veriler Verimot son kullanıcı arabirimleri üzerindeki raporlardan takip edilebilir. Son kullanıcı arabirimleri her hangi bir kurulum gerektirmeden istenilen bilgisayardan kullanıcıya tanımlanmış yetkiler çerçevesinde erişilebilir.

Verimot, işletmenizin büyüklüğü doğrultusunda ölçeklendirilebilir, iş akış çeşitliliğine ve toplanacak verinin niteliğine göre özelleştirilebilir.

Ayrıca verimot, kullanmakta olduğunuz kaynak planlaması (MRP/MRP II/ERP) sistemi ile de entegre çalışabilir. Sisteminizde tanımlanan iş emirleri otomatik olarak alınarak üretim bildirimleri yine sisteminizde kullanılmak üzere sunulabilir.


Teknik Detaylar

DCS100 Veri Toplama Terminali Özellikleri:

 • Endüstriyel ortama uyumlu kablosuz iletişim protokolü sayesinde erişim noktasına ulaşamayan terminaller, diğer terminaller üzerinden veri iletimi sağlayabilme
 • Operatör tanımlaması gibi uygulamalar için temassız (proximity) kart desteği
 • Membran klavye
 • Çift yönlü veri iletimi sayesinde gerektiğinde iş istasyonlarına sinyal gönderebilme
 • Seri port desteği sayesinde barkod okuyucu/yazıcı gibi RS232 destekli cihazlarla haberleşebilme
 • Sunucu kontrollü iş akışı çalıştırabilme özelliği sayesinde esnek iş süreçlerine uyum

Tarayıcı tabanlı son kullanıcı arabirimi sayesinde işletim sistemi ve belirli bir tarayıcı bağımlılığı olmadan, sunucu bilgisayar dışında ek kurulum gerektirmeden verilerinize dilediğiniz her yerden erişebilirsiniz.
Mobil uygulama ile akıllı telefonlarınız üzerinden sisteme erişebilir, canlı olarak üretim sahanızı canlı olarak izleyebilir ya da geçmişte yaşanmış üretim ve duruş verilerine erişebilirsiniz.
Bildirim sistemi sayesinde arzu ettiğiniz durumlar için e-posta ve kısa mesaj uyarıları tanımlayabilirsiniz. Bir iş istasyonunda belirli bir süre duruş yaşandığında Verimot, tanımladığınız kişilere e-posta ve sms gönderimi yapabilir.

İnteraktif Sanal Tur

İş emirleri ve personel kartlarında barkod ile tanımlama yaparak veri toplama sistemi örneği için tıklayın.
Preshanede üretimi verimot olmadan ve verimot ile yaparak, aralarındaki farkları ve sistemin kullanımını görmek için tıklayın.
Verimot son kullanıcı arabirimlerinin ekran görüntülerinden örnekler görmek için tıklayın.
Geri Dön

Bu örnekte gösterilen sistem, kullanmakta olduğunuz kaynak planlaması (MRP/MRP II/ERP) sistemi ile entegre çalışabilir.
Sisteminizde tanımlanan iş emirleri otomatik olarak alınarak üretim sürecinde toplanan veriler (işe başlama/bitirme saati, personel üretim/duruş süresi, duruş başlama/bitirme saati ve sebebi) üretim bildirimleri olarak yine sisteminizde kullanılmak üzere sunulabilir.

Bu verileri; etüd sürelerinizin doğruluğu, personellerinizin verimliliği, iş istasyonlarınızın verimliliği, kayıp zamanlarınızın sebepleri gibi konuların analizlerinde kullanabilirsiniz.

Bir veri toplama sisteminin temel ölçekte ne şekilde kullanıldığını gösteren bu örnek; işletmenizin iş akış süreçlerine ve toplamak istediğiniz verinin detay seviyesine göre ihtiyaçlarınız doğrultusunda dilediğiniz şekilde özelleştirilebilir.Geri dönmek için tıklayın...
Geri Dön

Bu örnekte gösterilen sistem, kullanmakta olduğunuz kaynak planlaması (MRP/MRP II/ERP) sistemi ile entegre çalışabilir.
Sisteminizde tanımlanan iş emirleri otomatik olarak alınarak üretim sürecinde toplanan veriler (işe başlama/bitirme saati, personel üretim/duruş süresi, duruş başlama/bitirme saati ve sebebi) üretim bildirimleri olarak yine sisteminizde kullanılmak üzere sunulabilir.

Bu verileri; etüd sürelerinizin doğruluğu, personellerinizin verimliliği, iş istasyonlarınızın verimliliği, kayıp zamanlarınızın sebepleri gibi konuların analizlerinde kullanabilirsiniz.

Bir preshane veri toplama sisteminin temel ölçekte ne şekilde kullanıldığını gösteren bu örnek; işletmenizin iş akış süreçlerine ve toplamak istediğiniz verinin detay seviyesine göre ihtiyaçlarınız doğrultusunda dilediğiniz şekilde özelleştirilebilir.Geri dönmek için tıklayın...

Ekran Görüntüleri

Aşağıda verimot veri toplama sistemi son kullanıcı arabiriminin ekran görüntülerinden örnekleri inceleyebilirsiniz. Ekranların büyük hallerini görüntülemek için küçük resimlerin üzerine tıklayın.

Masaüstü Uygulaması


 

Mobil Cihaz Uygulaması


 

İletişim

Verimot veri toplama sistemi hakkında daha ayrıntılı bilgi almak ve her türlü görüşleriniz için aşağıdaki form ile bize ulaşabilirsiniz.

Ad & Soyad:
Firma:
E-Posta:
Telefon:
Mesajınız: